„Dopade se mi tukaj prav nič.“

Dnevnik iz Frauenauracha 15. aprila 1942 so nacisti pregnali Marijo Prušnik, rojeno Kelih, skupaj z njenim možem in s sedemletnim vnukom Vladimirjem z Wölfelnove (Belfelnove) domačije v Lobniku (Železna Kapla) in jih deportirali v taborišče Frauenaurach. Tam je začela Marija Prušnik, ki se je šele kot odrasla naučila branja in pisanja, pisati dnevnik. Zadnja beležka...

Zweiter Weltkrieg und ethnische Homogenisierungsversuche im Alpen-Adria-Raum

Die Drau ist eine eigene Frau – Drava je svoja frava

Die Vertreibung der Kärntner Slowenen / Pregon koroških Slovencev

Widerstand gegen Faschismus und Nationalsozialismus im Alpen-Adria-Raum / Odpor proti fašizmu in nacizmu v alpsko-jadranskem prostoru

Wer war Klara aus Šentlipš/St. Philippen?

Die Vertreibung der Kärntner Slowenen 1942 / Pregon koroških Slovencev 1942