Druga svetovna vojna in poizkusi etnicne homogenizacije v alpsko-jadranskem prostoru