Koroški koledar 2018 začenjajo nekrolog Petru Kuharju, članki s septembrskega pisateljskega srečanja na Obirskem, posvečeni obletnicam Florjana Lipuša, Reginalda Vospernika in Janija Oswalda, slavnostni nagovori Rizzijevima in Kugyjevima nagrajencema 2016 in 2017 in intervju z Reginaldom Vospernikom. Sledijo članki o zamejskem prostoru v informativnih oddajah RTV Slovenija, deželni ustavi in t. i. koroškem vprašanju. Med t. i. pozabljenimi ženskami tokrat objavljamo članek o Ani Praček Krasna. Članki v poglavju o literaturi so namenjeni koroškim piscem kriminalk, ohranjanju identitete s poučevanjem slovenščine med Slovenci v Avstriji in razpravi o manjšinskih jezikih. Sledijo članki o Kočevarjih v diaspori, trije intervjuji s sogovorniki iz Porabja in filmografija koroških Slovencev. O pomembnih obletnicah, 130-letnici esperanta in 500-letnici reformacije pišeta Vinko Ošlak in Matjaž Kmecl. Na koncu objavljamo govore in izvlečke govorov z letošnjih spominskih proslav in pregled slovenskega gledališkega dogajanja na Koroškem v sezoni 2016/17. Fotografije za naslovnico in koledarski del je prispeval Andrej Blatnik.