Koroški koledar 2019

Koroški koledar 2019 začenjajo nekrolog Lubu Urbajsu, nagovor s pisateljskega srečanja na Obirskem, posvečenega ženskim ustvarjalkam na Koroškem, in slavnostni nagovor letošnjemu Kugyjevemu nagrajencu. Ženskim ustvarjalkam so namenjeni članki o pisateljici Ilki Vašte, zborniku o slovenski ženski literarni ustvarjalnosti na Tržaškem in publikaciji o prvem ženskem časopisu Slovenka ter o ženskih likih v literaturi Ivana...

Koroški koledar 2018

Koroški koledar 2018 začenjajo nekrolog Petru Kuharju, članki s septembrskega pisateljskega srečanja na Obirskem, posvečeni obletnicam Florjana Lipuša, Reginalda Vospernika in Janija Oswalda, slavnostni nagovori Rizzijevima in Kugyjevima nagrajencema 2016 in 2017 in intervju z Reginaldom Vospernikom. Sledijo članki o zamejskem prostoru v informativnih oddajah RTV Slovenija, deželni ustavi in t. i. koroškem vprašanju. Med...

Koroški koledar 2017

V knjižnem Koroškem koledarju 2017 bomo objavili tako prispevke avtoric in avtorjev kot pogovore urednice z zanimivimi sogovorniki iz Koroške in Slovenije ter iz krajev v Italiji in na Madžarskem, kjer živi slovenska narodna skupnost. Avtorji in avtorice iz Koroške in Slovenije bodo prispevali članke o aktualnih temah oz. članke, povezane z njihovim delom. Prav...