V knjižnem Koroškem koledarju 2017 bomo objavili tako prispevke avtoric in avtorjev kot pogovore urednice z zanimivimi sogovorniki iz Koroške in Slovenije ter iz krajev v Italiji in na Madžarskem, kjer živi slovenska narodna skupnost.

Avtorji in avtorice iz Koroške in Slovenije bodo prispevali članke o aktualnih temah oz. članke, povezane z njihovim delom. Prav tako kot prejšnja leta bo tudi v Koroškem koledarju 2017 nekaj prispevkov namenjenih obletnicam pomembnih osebnosti iz kulturnega in političnega življenja ter delovanj slovenskih kulturnih društev. Objavili bomo tudi stalni prispevek o na Koroškem manj znanih Slovenkah.

Glede na begunsko krizo pripravljamo članke o zgodovini izseljevanja Slovencev in o beguncih, ki živijo med nami, ter njihovem vključevanju v izobraževanje in vsakdanje življenje. Nekaj člankov bo namenjenih tudi drugim aktualnim manjšinskim vprašanjem.

V člankih, namenjenih slovenskemu jeziku in literaturi, bodo avtorji/ice spregovorili o izidu Enciklopedije slovenskega jezika, odnosu mladih do obeh deželnih jezikov, literarnem sodelovanju med državama in prirejanju v prevodih mladinskih knjig.

Kot vsako leto bo pregled slovenskega gledališkega dogajanja v preteklem letu na Koroškem prispeval Andrej Leben z graške univerze, fotografije za naslovnico in koledarski del pa je prispeval fotograf Marko Lipuš.