Verzija, ki je pred vami, je tretja izdaja v 21 letih. Ko smo se leta 1997 pri založbi Wieser, ob dvestoletnici prvega izida Drabosnjakovih Litanij, odločili za izdajo v ediciji Novo berilo, „smo želeli pripraviti besedilo tako, da bo razumljivo tudi za bralce, ki niso vešči koroških narečij, posodobili smo ga z željo, da mu...