Zibelka. S to knjigo je začela delovati Založba Drava leta 1953. Na zavihu knjige, ki jo je tedaj izdals Slovenska prosvetna zveza, piše: „Ta knjiga je vsestranski prvenec, najmanj v dvakratnem pomenu. Predvsem je to prva knjiga, tiskana v novi tiskarni koroških Slovencev. Delo naj bi bilo prispevek tiste smeri, ki želi v naši deželi več svetlobe in manj naziranj, ki jih po navadi zmerjamo: srednjeveška tema.Tak žarek, ki nenadoma posveti v temo, pa je včasih tudi boleč – prav sigurno pa za tiste, ki bi storili temo še temnejšo, če bi to le zmogli.“

Rok Arihov prvi literarni poskus je obveljal.

V zimi 1944/45 je Druškovič kot partizan na Koroškem preživel tragedijo pod Arihovo pečjo (zato Rok Arih). Dva tedna pred koncem vojne je bil nemočna priča druge tragedije, ko so esesovci nad Železno Kaplo pobili enajst Sadovnikovih pd. Peršmanovih. Do 1948 je Druškovič ostal kot prosvetni aktivist, 1949-51 pa kot diplomat ma Koroškem. „Korotanska“ tematika prevladuje v Arihovih črticah. V eni od njih je zapisal misel, ki jo je Karel Prušnik Gašper postavil na začetek svojih partizanskih spominov: „Včasih se nam zazdi, da smo se pomotoma naselili na plaz …“

„V spominu nam bo Drago vsekakor ostal kot zapisovalec, živ pripovedovalec – pogosto kar iskriv igralec – življenjskih zgodb iz novejše koroške in vseslovenske zgodovine. Kot mojster literarne črtice, novele in krokija …“ je zapisal Janez Stergar ob slovesu leta 2009.

13 vinjet v knjigi, ki izide kot reprint, je idelal akademski slikar Ive Šubic (1922-1989)

Drago Druškovič – Rok Arih, rojen 30. 9. 1920 v Slovenj Gradcu, umrl 11.5.2009 v Ljubljani, slavist in pisatelj, urednik Zbranih del in avtor monografije o Prežihovem Vorancu. Izvirna proza Roka Ariha – knjižne izdaje črtic in novel od leta 1953: Zibelka, Zato, Krokiji, Pomnenja, Telemahova iskanja. Prevodi iz nemščine: Josef Friedrich Perkonig: Ugrabljena strd, Gusti Stridsberg: Mojih pet življenj, Ladislav Hory: Vse visi na popkovini. Partizan, konzul prva povojna leta v Celovcu, dvajset let je bil dejaven na Inštitutu za narodnostna vprašanja, tudi kot njegov ravnatelj. Njegova dela so izšla v številnih člankih in publikacijah, študija Nekaj vprašanj koroških Slovencev je doživela izdajo v francoščini, angleščini in slovenščini. 1954 – 74 glavni urednik štirinajstdnevnika Naši razgledi. Njegova monografija o Prežihu je izšla pri Dravi 2005.

Drago Druškovič – Rok Arich, geb. 30. 9. 1920 in Slovenj Gradec, gest. 11.5.2009 in Ljubljana, Slawist, Schriftsteller, Übersetzer, Herausgeber der Gesamtausgabe von Prežihov Voranc. Partisan seit 1941, ab 1944 in Kärnten, wo er in den ersten Nachkriegsjahren als Diplomat wirkte. Die Fragen der Kärntner Slowenen prägten seine berufliche Arbeit am Institut für nationale Studien. 1954–74 Chefredakteur des Kulturmagazins „Naši razgledi“. Bei Drava erschienen Der ungleiche Grenzstreit (gemeinsam mit Janko Pleterski, 1983) und seine Monographie zu Prežihov Voranc (2005).