Zgodovino partizanstva in odporniškega gibanja na Koroškem so pisali – v dvojnem pomenu besede – moški. Na pomembno vlogo, ki so jo pri tem igrale ženske, so sicer vedno spet opozarjali, niso pa jim posvecali vecje pozornosti. Andrej Leben postavlja to doslej zanemarjeno poglavje iz casa protinacisticnega odpora v središce zanimanja in pokaže, na kako razlicne nacine so prišle ženske v stik s partizani, kako so bile integrirane v odpor, kakšne naloge so prevzemale, kakšnim nevarnostim so bile izpostavljene. Uporništvo žensk in deklet je v prikazu razvoja Slovenske protifašisticne ženske zveze oz. Antifašisticne fronte žena, sega pa tudi v leta po vojni, ko se je aktivisticno delo nadaljevalo in je iz odporniške organizacije nastala današnja Zveza slovenskih žena.
Zgodovinskemu pregledu sledi izbor pisem, porocil, clankov, reportaž, spominov, verzificiranih in proznih besedil o odporu, ki so jih napisale ženske v letih od 1943 do 2003. Dopolnjujejo jih odlomki iz spominske, prozne in dramske literature predvsem moških avtorjev, ki so portretirali koroške odpornice ali ustvarili fiktivne podobe o ženskah v odporu.
Knjiga vsebuje obsežen seznam v odporu aktivnih žensk ter bibliografijo vec kot 200 žensk, ki so pisale ali pricale o odporu in z njim povezanim pregonom koroških Slovencev.

Uporniške ženske na Koroškem v letih 1939-1955

Uporniške ženske na Koroškem v letih 1939–1955.

Andrej Leben, rojen v Pliberku/Bleiburg, slavist in etnolog. študij na Dunaju, v Ljubljani in Pragi, lektor na dunajski univerzi, svobodni znanstvenik, publicist in prevaljalec. Med drugim proucuje slovensko literarno in kulturno ustvarjanje na Koroškem, v novejšem casu se posveca tudi kulturni in politicni zgodovini koroških Slovencev. Je avtor vrste razprav, mdr. Vereinnahmt und ausgegrenzt (Drava 1994), Ästhetizismus und Engagement (WUV-Universitätsverlag 1997), Haiders Exerzierfeld (koavtor, Promedia 2002), Med tradicijo in inovacijo. Sodobno slovensko gledališce na Koroškem (Drava, 2004).

Iz vsebine: Zacetki odpora proti nacionalsocializmu • Ženske kot sodelavke odporniškega gibanja in v oboroženem odporu • Organizacija SPŽZ oz. Antifašisticna fronta žena • Portreti koroških partizank in odpornic • Seznam odpornic 1939–1945 • Povojna AFŽ in Zveza slovenskih žena • Mala vojna antologija • Pricevanja žensk o odporu in pregnanstvu • Zusammenfassung in deutscher Sprache