Milena Gröblacher iz Škocjana ob Klopinjskem jezeru, pred »anšlusom« aktivna v domacem prosvetnem društvu, se je med drugo svetovno vojno kot mladinka pridružila partizanom, opravljala kurirske naloge in pridobivala mladino za upor proti nacizmu. Njeno znanje je raslo z dejavnostjo in se zlivalo v samozavest.
Vsa povojna leta je bila aktivna v Zvezi slovenskih žena, najbolj pri srcu ji je bila enakopravnost na izobraževalnem podrocju, saj bi se sama rada bila šolala, pa okolišcine niso bile prijazne ne deklicam in ne slovenskim otrokom. Njeno življenje je eksemplaricno za generacije žensk in upornic, ki so položile temelje za enakopravnost med spoloma, se zavzemale za mir, pravicno družbo in prijateljstvo med narodi, ceprav jim je bila pot do višje izobrazbe parviloma zaprta.
Težišce monografije so avtenticni spomini Milene Gröblacher, slonijo pa na enajsturnem globinskem intervjuju, ki je nastajal v okviru raziskovalnega projekta leta 1988 in v katerem se spominja raznih osebnosti, dogodkov in zgodovinskih zarez, pomebnih za slovensko manjšino. Uredniško obdelani intervju je osrednji del monografije. Do besede pride Milena sama. Spominski del izpopolnjujejo kratki pogovori in prispevki sopotnic in sopotnikov, dokumenti iz zasebnih in državnih arhivov ter clanki iz slovenskega casopisja. S pomocjo dokumentov postavljamo osebne spomine Milene Gröblacher v žensko- in narodnopoliticni kontekst casa, v katerem je živela in ki je oblikoval slovensko manjšino na Koroškem.

Milena Gröblacher Slovenka na Koroškem v 20. stoletju

Vida Obid, roj. 1950 na Koroškem. Študij germanistike in slavistike na Dunaju, dejavna na kulturnem in izobraževalnem podrocju. Številne publikacije, prevodi in znanstveni prispevki. Živi v Vasji vasi pri Škofjem dvoru.
Dr. Helena Verdel, roj. 1961 v Celovcu. Študij politologije in teatrologije na Dunaju in v Ljubljani. Publicistka in avtorica številnih (poljudno-)znanstevnih del. Živi na Dunaju.