Predlog ustavne, institucionalne in politične reforme

Poljudno napisana znanstvena monografija želi spodbuditi poglobljeno javno in strokovno razpravo o prihodnosti Slovenije, konceptu, ciljih in strategijah njenega prihodnjega razvoja ter kot izhodišča za razpravo predlaga koncept in strategijo trajnostnega in vzdržnega zelenega razvoja ter nekatere politične, institucionalne in ustavne reforme. Obravnava zgodovinsko evolucijo in koncept demokracije ter pomen integralne demokracije za demokratične in pravne države. Podnebni, okoljski in družbeni problemi in krize, s katerimi se soočamo, terjajo uveljavitev celovitega in uravnoteženega, družbeno odgovornega in pravičnega, vključujočega in solidarnega, trajnostnega in vzdržnega zelenega razvoja, katerega cilji so blagostanje ljudi in družbe, skrb za okolje in naravo ter sanacija negativnih vplivov človekovega delovanja na okolje, biotsko raznolikost in podnebje. Predlaga ustavne, politične, ekonomske in družbene reforme, potrebne za uresničenje koncepta trajnostnega in vzdržnega zelenega razvoja.

Mitja Žagar, znanstveni svetnik na Inštitutu za narodnostna vprašanja in redni profesor na ljubljanski in primorski univerzi ter Novi univerzi, znanstveno deluje na področjih prava, političnih ved, etničnih in manjšinskih študij, upravljanja različnosti, študij miru in konfliktov.