Almanah sodobne slovenske književnosti na Koroškem vsebuje vrsto besedilnih zvrsti: lirika, pripovedna proza, literatura za otroke in mladino, eseji, spominski zapisi, potopisi, dramska besedila, analize in interpretacije, satira, kritika, pogovori z avtorji in znanstveni zapisi.
Revija, ki jo izdaja Društvo slovenskih pisateljev v Avstriji, povezuje vse generacije besednih ustvarjalk in ustvarjalcev. Sodelovanje uveljavljenih avtoric in avtorjev je spodbuda za mlajše in zacetnike.
Povezovanje in skupni nastop sta setev za bujno rast slovenske besedne ustvarjalnosti na robovih. Za likovno podobo revije bo poskrbel akademski slikar Mirko Malle.

Revija za literaturo, ustvarjalnost in družbena vprašanja