O ženskah, kmeckih ali delavskih, je bilo v zgodovini malo napisanega. Irena Destovnik se je lotila tega precej neraziskanega podrocja in na primeru dveh vasi v Rožu na Koroškem obudila spomin na te ženske, ki so bile vselej spregledane, ki jim nikoli ni bila priznana kakršnakoli pomembnost in ki niso pušcale sledov v zgodovinskem spominu.
Avtorica je zaradi pomanjkanja pisnih virov uporabila »naracijo« kot pripovedovanje zgodbe. In ravno to dela pricujoce delo še posebno zanimivo. Gre namrec za metode, ki so novejše in se kot orodje za interpretacijo šele oblikujejo. Ravno zato je knjiga tudi ucno gradivo za vse, ki se lotevajo raziskovanja vsakdanjega življenja. Raziskovalni interesi se namrec vedno bolj premikajo od »nacionalno« pomembnih velikih tem k spregledanim tematikam, ki so ohranjene le v individualnem, osebnem spominu, v našem primeru v spominu hcera in vnukinj. Ravno zato nas branje ves cas drži v napetosti in daje hkrati tudi osnove za premisleke, ki so za marsikoga povsem novi.

Ženske v casu kmeckega gospodarjenja

»Moc šibkih« daje osnove za premisleke, ki so za marsikoga povsem novi.

Irena Destovnik, rojena 1954 v Ljubljani, diplomirana etnologinja in sociologinja kulture, je samostojna ustvarjalka na podrocju kulture – kustosinja. Zadnje desetletje sodeluje s Slovensko prosvetno zvezo v Celovcu. Kot rezultate svojega raziskovalnega dela na avstrijskem Koroškem je postavila tri razstave: Ko bo cvetel lan (1996), Odstiranja (2000) in Moc šibkih (2002).