Ceprav ima slovenska gledališka kultura na Koroškem bogato tradicijo in je v preteklih desetletjih doživela pravcati razmah, do nedavnega ni bil objavljen noben celovitejši prikaz. Pricujoca knjiga Andreja Lebna casovno navezuje na prvo tovrstno objavo, na študijo Med kulturo in politiko Maje Haderlap (Drava, 2000), ki obravnava gledališce in kulturnopoliticno prakso koroških Slovencev od konca druge svetovne vojne do leta 1976, tako da je sedaj na razpolago pregled koroškega slovenskega gledališkega ustvarjanja v preteklem pol stoletju.
Knjiga seznanja bralca z razvojem v posameznih gledaliških zvrsteh od besednega in lutkovnega gledališca, vkljucno otroškega in mladinskega, do glasbenega in plesnega gledališca, kakor so ga prvotno usmerjale farne, društvene in študentovske skupine, skupine osrednjih kulturnih organizacij in nazadnje predvsem novo ustanovljene gledališke iniciative, ki se deloma že spogledujejo s profezionalizmom.

Sodobno slovensko gledališce na Koroškem

Med tradicijo in inovacijo
Sodobno slovensko gledališce na Koroškem

Andrej Leben, rojen 1966 v Pliberku/ Bleiburg, slavist in etnolog, študiral na Dunaju, v Ljubljani in Pragi, je lektor na dunajski univerzi, svoboden znanstveni delavec, publicist in prevajalec. Kot znanstvenik preucuje med drugim slovensko literarno in kulturno ustvarjanje na Koroškem, objavil je razprave kot Vereinnahmt und ausgegrenzt (1994), Ästhetizismus und Engagement (1997), Dramatische Literatur und Theaterszene der Slowenen in Kärnten, v: Profile der neueren slowenischen Literatur in Kärnten (1998); je soavtor knjige Haiders Exerzierfeld (2002).

Iz vsebine: Slovenska gledališka dejavnost na Koroškem od sedemdesetih let do prelomnih let 1987 do 1991 in njen najnovejši razvoj • Gledališce in kritika • Sodobno slovensko dramsko ustvarjanje na Koroškem • Tipologija slovenskega gledališkega dela na Koroškem • Pregled repertoarja domacih in gostujocih slovenskih gledaliških skupin od 1977 do 2000 • Seznam slovenskih in dvojezicnih gledaliških skupin na Koroškem