Pesnica in dramaturginja Maja Haderlap se v pricujoci knjigi ukvarja s tematiko, ki doslej v tolikšnem obsegu znanstveno še ni bila obdelana. Avtorica raziskuje fenomen slovenskega ljubiteljskega gledališca na Koroškem in ga umešca v kulturno politiko slovenskih organizacij. Poleg estetske analize izbranih dramskih tekstov in igralskega repertoarja, skuša avtorica orisati tudi temeljne znacilnosti slovenske kulturne politike na Koroškem, ki so bistveno vplivale na razvoj narodne skupnosti. Ta pogled nazaj in razclenitev kulturnega delovanja v preteklih desetletjih odkrivata marsikatero težnjo, ki še danes doloca kulturno-politicni razvoj koroških Slovencev in zagate, porojene iz njega.

Slovenska gledališce dejavnost na Koroškem 1946-1976

Iz nemšcine prevedel Borut Trekman. Uredništvo: Maja Haderlap in Marija Smolic

Kulturno-politicni razvoj in zagate koroških Slovencev, odslikane na primeru gledališke
dejavnosti.

Maja Haderlap, rojena 1961 v Železni Kapli/ Bad Eisenkappel, na Dunaju študirala gledališke vede in germanistiko, promovirala leta 1989; dolgoletna urednica in soizdajateljica koroškoslovenske literarne revije mladje; od 1992 dramaturginja v celovškem Mestnem gledališcu. Vec publikacij, mdr. Gedichte – Pesmi – poems (Drava 1998). Nagrada Prešernovega sklada (1989).

Koroška po osvoboditvi izpod nacifašizma in po prihodu britanskih zesedbenih sil • Zacetki slovenskega kulturnega dela na Koroškem po drugi svetovni vojni in boj za obnovo Slovenske prosvetne zveze • Položaj ljubiteljskega igralstva v slovenskem kulturnem delovanju prvih povojnih let • Singerjev poskus gledališke obdelave antifašisticnega upora • Preusmeritev slovenske politike po leto 1949 in delitev v dva tabora • Razvoj ljubiteljskega igralstva v Slovenski prosvetni zvezi po letu 1949 • Renesansa trivialnosti • Manjšinsko vprašanje v letih 1956–1966 • »Mrtvo oznanilo« – dramski poskus skupine »Mladje« kot znak življenja nove slovenske generacije • Politicni razvoj slovenskega vprašanja v letih 1966–1976 • Slovensko ljubiteljsko igralstvo v letih 1966–1976 • Tretja politicna sila med koroškimi Slovenci in njen prispevek h kulturnemu razvoju v letih 1966–1976 • »Ekstremist Matija Gubec« in »Slovenski ekstremisti« • Povzetek