Pricujoco zbirko sestavlja niz krajših in daljših pripovedi, pravljic in crtic s Celovškega polja izpod Štalenske gore. Bojan-Ilija Schnabl je doma v Svinci vasi ob reki Krki in njegova prozna besedila v stilu ljudskih pripovedk se dogajajo prav v njegovem domacem okolju.
Zdravko Švikaršic, zbiratelj slovenskih narodnih pesmi, je opredelil Celovško polje, ki se mu narecno rece Puale ali na Pualah, kot pokrajino, ki sega od (Vrbskega) Jezera vse tja do Tinj, njeni prebivalci pa so Poljanci. Skupaj z Gosposvetskim poljem tvori Celovško polje eno samo kulturnozgodovinsko podrocje in domnevno tudi eno samo slovensko narecno podrocje, saj so bili ti kraji med seboj vedno tesno povezani – cloveško, pravno, cerkveno in geografsko. Med poljanske vasi štejejo Timenica, Partovca, Vasja vas, Otmanje, Šmarjeta, Tinje, Žrelec, Podkrnos, Sela pri Podkrnosu, Trnja vas, Vres in Vresje. Janez Šajnik je tu zbral številne ljudske pesmi, in prvic je jasno opredelil poljansko narecje kot enega izmed treh govorov osrednje južne Koroške oz. tako imenovane rožanšcine: en govor je znacilen za Spodnji Rož, drugi za Zgornji Rož z Gurami in tretji za Celovško okolico oz. za Celovško polje. Schnablove pripovedi in resnicne pravljice dvigajo to osrednjo koroško pokrajino ponovno v našo zavest.

Pripovedi in resnicne pravljice s Celovškega polja

Pripovedi, resnicne pravljice, crtice: Nova proza izpod Štalenske gore

Bojan-Ilija Schnabl, rojen na Dunaju, je dorašcal štirijezicno, slovensko, nemško, francosko in srbohrvaško, že v predšolski dobi. Od otroštva živi med Dunajem in Svinco vasjo na Koroškem, na Dunaju je obiskoval francosko šolo.
Študiral na Dunaju, v Parizu, v Celovcu ter v Mariboru mdr. francosko-špansko tolmacenje, mednarodno in evropsko pravo ter menedžment v javnem sektorju ter zgodovino. Staž na UNESCO za izdelavo magistrskega dela. Služboval v Evropskem parlamentu v Bruslju in v Strasbourgu ter v okviru OVSE v Bosni in Hercegovini. Sodeluje pri Enciklopediji slovenske kulturne zgodovine na Koroškem. Vecjezicna pesniška zbirka Voyages d’amour – Potovanja ljubezni (2007). Redno objavlja slovenske in francoske pesmi in druge prispevke.