Tudi v Koroškem koledarju 2014 svoje prispevke objavljajo avtorji iz Koroške, Slovenije in Italije, nekaj clankov pa bo na podlagi intervjujev pripravila urednica. Nekateri prispevki bodo posveceni položaju slovenske narodne skupnosti na Koroškem in posebnostim južnokoroškega politicnega prostora ter pomembnim obletnicam zgodovinskih dogodkov in predvsem zanimivih osebnosti. Nadaljujemo z objavo clankov o ženskah, ki kljub svojemu pomembnemu delovanju oziroma ustvarjanju obstajajo le v ozkem lokalnem zgodovinskem spominu. Drugi clanki bodo mdr. obravnavali aktualni medgeneracijski spopad v koroški politiki, posledice vojnih travm, slovensko narodno skupnost v Italiji in na avstrijskem Štajerskem, stike koroških Slovencev s Slovenci v Združenih državah Amerike, nadgradnjo projekta hišnih in ledinskih imen in rezultate nekaterih cezmejnih evropskih projektov.