Za Koroški koledar 2012 se je urednica Irena Destovnik z avtoricami in avtorji iz Koroške in Slovenije dogovorila za prispevke, povezane bodisi z aktualnim dogajanjem bodisi z njihovim delom. Tako kot prejšnja leta, ko so bili nekateri prispevki namenjeni pomembnim obletnicam zgodovinskih dogodkov, bodo letošnji namenjeni obletnici pregona koroških Slovencev. Zaradi dogodkov, povezanih z dvojezicnimi krajevnimi napisi, bo nekaj prispevkov namenjenih pravni plati razreševanja tega problema. Drugi prispevki bodo namenjeni rabi novih medijev med mladimi, delovanju klubov slovenskih študentk in študentov na Dunaju, v Gradcu in Celovcu, projektnemu delu ucencev Dvojezicne trgovske akademije in Slovenske gimnazije, prostovoljnemu delu mladih koroških Slovencev, literarnim delavnicam ljubljanske osnovne in vetrinjske glavne šole, poseben prispevki pa boso posveceni otroškim in mladinskim gledališkim skupinam in drugim temam.