Za Koroški koledar 2011 se je urednica Irena Destovnik z avtoricami in avtorji iz Koroške in Slovenije dogovorila za prispevke, povezane z njihovim delom. Namenjeni so številnim obletnicam dogodkov, ki še danes krojijo življenje na dvojezicnem obmocju, pa tudi aktualnim razmišljanjem o organiziranosti koroških Slovencev. Nekaj prispevkov se bo ukvarjalo s posamezniki, ki so del svojega življenja preživeli na Koroškem, drugi pa s planinstvom med koroškimi Slovenci, s pomenom ohranjanja ledinskih imen in krajine za regionalno identiteto, z analizo ohranjenih spominov in pisem, z zanimivimi literarnimi ustvarjalkami in uspešnimi mladimi kulturnimi ustvarjalci.