Knjižni Koroški koledar Slovenske prosvetne zveze je bil med letoma 2000 in 2008 namenjen izbranim aktualnim temam, o katerih so svoja mnenja v intervjujih izrazili številni posamezniki in posameznice tako iz Koroške kot drugih krajev v Republiki Sloveniji in zunaj nje.
Koroški koledar 2009 pa prinaša prispevke, ki jih bodo napisali razlicni avtorji in avtorice, najvec iz Koroške, nekaj pa tudi iz Slovenije. Tako bodo letošnji prispevki med drugim namenjeni posameznim pomembnim zgodovinskim obletnicam, ki še danes krojijo življenje na dvojezicnem obmocju, obletnicam posameznih pomembnih osebnosti, razlicnemu razumevanju medkulturnega dialoga, oblikam konkretnega cezmejnega povezovanja, manjšinam in njihovemu pomenu za Evropsko unijo, odnosu do tujcev oziroma priseljencev itd. Posebna pozornost pa bo posvecena tudi najpomembnejšemu dogajanju v slovenskih kulturnih društvih.

Irena Destovnik, geb. 1954 in Ljubljana, Ethnologin und Kultursoziologin, Autorin und Herausgeberin zahlreicher Publikationen. Preisträgerin des angesehenen in Maribor/Slowenien vergebenen Murn Preises 2002 (für ethnologische und kultursoziologische Forschungstätigkeit).