Tema knjižnega Koroškega koledarja Slovenske prosvetne zveze za leto 2004 je – zaradi vstopa Slovenije v Evropsko unijo – skupni slovenski kulturni prostor. Kot pri vseh dosedanjih tematskih koledarjih se je njegova avtorica in urednica Irena Destovnik pogovarjala z ljudmi, ki zaradi svojega dela razmišljajo o vsebini in pomenu pojma skupni slovenski kulturni prostor, o prihodnosti slovenskih narodnih skupnosti v sosednjih državah, o novih pomenih obmejnih prostorov, o pomenu in rabi slovenskega jezika, o narodni zavesti in sodobni identiteti in o nacrtih Republike Slovenije v zvezi s Slovenci, ki živijo zunaj njenih meja.
Med sogovorniki, ki so si edini, da skupni slovenski kulturni prostor oznacuje tako prostore kot nacine razlicnega prakticiranja slovenstva, so tako ljudje, ki živijo in delajo v Republiki Sloveniji – sociolog in pesnik Aleš Debeljak, sociolog Rudi Rizman, sociologinja Marina Lukšic-Hacin, Rudi Merljak iz Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu, Milena Domjan iz Ministrstva za kulturo RS, sodelavci Inštituta za narodnostna vprašanja Janez Stergar, Boris Jesih, Miran Komac, Jernej Zupancic, Mitja žagar in antropologinja Irena šumi; na Tržaškem – psihoanalitik Pavel Fonda, pesnik in novinar Ace Mermolja in urednik Bojan Brezigar; na Koroškem – pravnik Karli Hren, strokovnjak za evropske integracije Marjan Sturm in zgodovinar Avguštin Malle; na štajerskem – Susanne Weitlaner iz Društva clen 7; in v Porabju – urednica Marijana Sukic.

Slovenija, manjšine in EU

Slovenija, manjšine in Evropska unija.

Irena Destovnik, rojena 1954 v Ljubljani, diplomirana etnologinja in sociologinja kulture, je samostojna ustvarjalka na podrocju kulture – kustosinja. Zadnje desetletje sodeluje s Slovensko prosvetno zvezo v Celovcu. Kot rezultate svojega raziskovalnega dela na avstrijskem Koroškem je postavila tri razstave: Ko bo cvetel lan (1996), Odstiranja (2000) in Moc šibkih (2002). Za knjigo Moc šibkih (Drava 2003) je dobila nagrado »Murkovo priznanje, državno priznanje RS«.