Pri pricujocem strokovnem prirocniku za predšolsko vzgojo gre za pravo zakladnico metodicno­didakticnega gradiva, ki sta ga pripravili izkušeni avtorici in pedagoginji Rezi Kolter in Ivana Stefaner­Weiss. Ta prirocnik predstavlja nadaljevanje prvega dela z istoimenskim naslovom, ki je izšel pri Strokovnem pedagoškem združenju že leta 2005. Gradivo, opremljeno z navodili, zaobjema ustvarjalne pesmi in pesmice, prstne, ritmicne in gibalne igre, navodila za otroško masažo, krajše
gledališke igrice ter uganke in izreke.

Prirocnik za predšolsko vzgojo 2