Pricujoca knjiga objavlja rokopisne dnevniške zapiske Franca Isopa iz Šentjakoba v Rožu o letih v prisilnem pregnanstvu. Franc Isop se je rodil leta 1910 pri Lebnu v Gorincicah. Že kot mlad fant se je udejstvoval pri slovenskem kulturnem in politicnem društvu Kot. Leta 1938 je prevzel kmetijo pri Lebnu in se leta 1941 porocil z Micijo Fugger, Pavlnovo z Raven pri Rožeku.
Aprila 1942 so ga skupaj z noseco ženo pregnali v Nemcijo v taborišce Schwarzenberg. Tukaj je bil Franc Isop prisiljen hoditi delat na lisicjo farmo. Avgusta 1942 se je Lebnovim v taborišcu rodil sin Mirko, decembra 1943 pa sin Toni, ki je danes gospodar na Lebnovi domaciji. Doma sta se rodila še sin Hanzi in hcerka Milka. Po vrnitvi iz pregnanstva se je Franc Isop spet politicno in kulturno udejstvoval. Bil je dolga leta obcinski odbornik in predsednik Kmecke gospodarske zadruge Šentjakob. Franc Isop je umrl avgusta 1981, star 72 let.

Dnevniški zapisi iz let 1942 do 1945