Medtem ko so na Koroškem v preteklosti cele družine zaradi asimilacijskega pritiska zanikale svoj etnicni izvor, danes pritisk ni vec tako jasen. Predvsem mladi, ki izhajajo iz mešanih zakonov, živijo na obrobnem ali v nemško govorecem okolju, imajo prelome v biografijah, niso vkljuceni v slovenske organizacije in drušva, se pogosto distancirajo in so ambivalentni glede pripadnosti.
Študija Štefke Vavti pripoveduje o tem, kako se mladi na Koroškem umešcajo v slovenski narodni skupnosti, katero mesto dajejo etnicnosti in kako jo opredeljujejo. Avtorica je zaradi vecje odprtosi izbrala biografski pristop, ki je mladim v intervjujih omogocil, da sami konstruirajo svoje zgodbe. Prednost tega pristopa je, da mladi opisujejo svet, v katerem živijo, in okolje, s katerim so tesno povezani: domaco vas, šolo, družino, prijatelje in prijateljice.
Avtorica je v okviru svoje analize razvila deset idenitetetnih tipov pri mladih na dvojezicnem Koroškem. Rekonstrukcija njihovih življenjskih zgodb je v središcu študije. Med drugim gre za še vedno prisotno strukturalno nasilje, za pomen slovenskih narecij, za menjavanje jezika v raznih pogovornih situacijah, za poglede na slovenske manjšinske predstavnike in na dejavnike, ki mladim dajejo upanje v boljšo prihodnost.
Na osnovi intervjujev s 35 osebami pretežno iz Roža, Podjune in Celovca je avtorica izlušcila naslednje identitetne tipe: zakoreninjeno-tradicionalna identiteto, angažirano-politicno, ambivalentno, kriticno-persistentno, dvojno, prilagojeno, simbolicno, kozmopolitsko, mnogoplastno in reaktivirano identiteto. Podrobni opis posameznih tipov je nadvse zgovorno ctivo za vsakogar, ki ga zanima razvoj in perspektiva slovenskega jezika in kulture na Koroškem.

Etnicne identifikacije pri mladih Slovenkah in Slovencih

Štefka Vavti je na dunajski univerzi študirala politologijo in publicistiko. Sodelovala je pri številnih raziskovalnih projektih, njena delovna težišca so etnicne manjšine, migracija, identifikacija in identiteta. Je avtorica številnih publikacij in sodelavka Slovenskega znanstvenega inštituta v Celovcu