… Poezija me privlaci, odkar pomnim. Privlaci me zaradi svoje vecnosti. Dokler obstajamo, se spominjamo besed in kombinacij besed, je zapisal Jim Morrison. Poezija in pesmi preživijo cas in presegajo razlike med nami. Vsak, naj bo izobražen ali ne, zna povedati kako pesem ali stih. Tudi sama, nešolana v maternem slovenskem jeziku, sem v slovenskem jeziku najbolje poznala prav pesmi – le med njimi in ne v vsakdanjem pogovoru sem se v tem jeziku pocutila udobno.
Pesmi sem pisala vecino casa mojega šolanja, ki je potekalo le v angleškem jeziku. A pesmi sem vecinoma pisala v slovenskem – razbremenjena skrbi, da tisti, ki mi gleda cez ramo, ve, o cem pišem, hkrati pa tudi razbremenjena skrbi, ali prav uporabljam besede.
Že od svojih prvih pesmi naprej sem bila prepricana, da nacin zapisa pesmi dopolnjuje njeno sporocilo. Pisanje pesmi oziroma nuja, da jih poudarim tudi vizualno, me je pripeljalo k fotografijam in slikanju, k videu in projekcijski umetnosti.
Pricujoca zbirka pesmi je torej zame DNK mojega ustvarjanja, pa naj bo to slikanje, pisanje, snemanje, fotografiranje ali kaj drugega.
Celotno zbirko, ceprav je v vec delih, dojemam kot enovito pripoved, ki mi kaže škatlo, iz katere izhajam in pokrove, ki so mi bolj ali manj naklonjeni. Z njimi lahko svojo škatlo odkrivam ali pa zakrivam …

Pesmi

Eva Petric, rojena leta 1983 v Sloveniji, diplomirala 2005 iz psihologije in umetnosti. V svojem umetniškem ustvarjanju se posveca pisanju, fotografiji, videu in slikarstvu. Odrašcala in oblikovala se je na razlicnih koncih sveta, v jezikovno, kulturno in geografsko zelo razlicnih okoljih, od afriškega, azijskega, do severnoameriškega in srednjeevropskega, formalno izobrazbo pa si je pridobivala v sedmih razlicnih šolah v petih državah na treh kontinentih. Trenutno živi na Dunaju, kjer nadaljuje študij vizualnih umetnosti. Pricujoca pesniška zbirka je njena prva in je opremljena z njenimi fotografijami.

Ta ljubki prostor
Ta prostor je škatla.
Jaz sem škatla,
v škatli,
od škatel,
od škatlarja,
ki daje škatle
v škatle
vsak
dan.