Slovenska beseda (na Koroškem) je od nekdaj iskala svojo pot preživetja skozi vse zgodovinske ujme in srečnejše čase in jo našla – tudi v književnem ustvarjanju, v zapisani, brani, recitirani in govorjeni besedi – od Brižinskih spomenikov in Celovškega rokopisa preko Dalmatinove Biblije in predromantika Urbana Jarnika, bukovnikov, kot sta bila Andrej Schuster Drabosnjak in Franc Leder Lesičjak, do Mohorjeve družbe (založbe, tiskarne) in mladja in Prešernovega nagrajenca Florjana Lipuša, ki letos dobi Veliko avstrijsko državno nagrado za literaturo.

Slovenska beseda je iskala in išče svojo pot na papir – in potem do bralke in bralca. Revija Rastje je v vlogi posrednika med tistimi, ki se lotijo napora ustvariti besedilo, a ob tem tudi doživljajo radost in uživajo, in tistimi, ki se tem izkušnjam približujejo kot bralke in bralci.

Literarna revija Rastje 12 vsebuje po eni strani vrsto besedil uveljavljenih in priznanih piscev; v njej pa naj se preizkušajo in stopajo v javnost tudi mlade ustvarjalke in mladi ustvarjalci in taki, ki že dalj časa pišejo, a so doslej shranjevali svoje stvaritve v skrivnih predalih. Povabilo k sodelovanju je namenjeno vsem, ki radi pišejo in s tem ohranjajo živo pisano slovensko besedo. Gre torej tudi za opogumljanje objaviti besedilo. A tudi za bralke in bralce je pisani nabor besedil od pesmi do eseja, od proze do knjižnih predstavitev, od dramskega prizora do natečajnih prispevkov vabilo k branju – in to za starejše in mlajše bralke in bralce.