Nova izdaja literarne revije RASTJE po vsebini in zasnovi sledi prejšnjim revijam. Jedro enajste revije so besedila 34 avtoric in avtorjev, ki so razporejena po literarnih zvrsteh v obliki pesniških, proznih, dramskih, esejističnih in umetniških pogledov. Objavljena so besedila, ki so nastajala na natečaju Pisana promlad 2017, objavljeni so tudi pogledi na literarna dela, ki so nastala v letošnejm letu. Slikovno opremo je pripravil Vincenc Gotthard.