Rastje je glasilo Društva slovenskih pisateljev v Avstriji in hkrati almanah sodobnega slovenskega literarnega utripa na Koroškem. Literarna revija vsebuje poezijo, pripovedništvo, dramatiko, eseje in razprave, spominske zapise in podobno. S tem nadaljuje tradicijo nekdanjega mladja. Rastje nudi tako začetnikom kot uveljavljenim pesnikom in pisateljem, mladim in zrelejšim ustvarjalkam in ustvarjalcem možnost literarnega nastopa v javnosti. V reviji najdemo nekak medgeneracijski kulturni dialog in s tem rodovitno rastišče za slovenski književni podmladek v zavetju krepkih debel in grčastih lesov. Likovno opremo za novo izdajo pripravlja Tanja Prušnik.