Illustrationen/Ilustracije Mirko Malle

Knjiga avtorice Simone Rovšek z naslovom Pesmi potujejo, ki vsebuje 13 deloma dvojezičnih otroških pesmic, je opremljena z risbami umetnika Mirka Malleja in je izšla v obliki slikanice. Namenjena je dvojezičnim vrtcem in staršem, ki radi prepevajo skupaj s svojimi otroki. Priložena je tudi zgoščenka (avdio-CD) s posnetimi pesmicami v izvedbi otroškega pevskega zbora PIPAPO iz Hodiš.

Das Buch der Autorin Simona Rovšek mit dem Titel Pesmi potujejo beinhaltet 13 teilweise zweisprachige Kinderlieder für Kinder im Vorschulalter. Der Künstler Mirko Malle hat die Liedersammlung mit liebevoll gestalteten Illustrationen verknüpft. Es ist ein Lieder- und Bilderbuch, dem eine CD beigelegt ist, und soll der musikalischen Erziehung in Kindergärten dienen. Ebenso soll es auch Eltern und Kinder zum gemeinsamen Betrachten und Singen anregen.

Simona Rovšek, rojena 1958 v Celovcu je leta 1976 je zaključila vzgojitelsko šolo v Celovcu. Po enoletni zaposlitvi v nemškem vrtcu v Trgu in v Beljaku, se je odločila za polletno hospitacijo oziroma za delo v vrtcih v Kranju in v Ljubljani. V tem obdobju je dodatno pridobila na izkušnjah, posebno na jezikovnem področju, ki so ji pomagale pri nadaljnem pionirskem delu v prvem dvojezičnem vrtcu v Šentprimožu. Leta 1985 je prevzela vodstvo zasebnega dvojezičnega vrtca v Skofičah, v katerem je 32 let uspešno delala. Leta 1996, je strokovno pedagoško združenje izdalo njeno prvo publikacijo, z naslovom Pojem, plešem, se igram ( priročnik za predšolsko vzgojo ) in leta 1999 njeno drugo Z igro se učimo (didaktične in družabne igre za mlajše ).

Simona Rovšek, geboren 1958 besuchte nach der Grundschulausbildung die damalige Bundesbildungsanstalt für Kindergärtnerinnen in Klagenfurt, die sie im Jahre 1976 erfolgreich abgeschlossen hat. Ihre ersten Berufserfahrungen sammelte sie in den einsprachigen Kindergärten der Städte Feldkirchen und Villach. Das Interesse an einer zweisprachigen Vorschularbeit führte sie auch nach Slowenien, wo sie ein halbes Jahr in Kindergärten in Kranj und Ljubljana hospitierte. Im Jahre 1978 übernahm sie die pädagogische Leitung des ersten zweisprachigen Kindergartens in St. Primus im Jauntal. 1985 übersiedelte sie nach Schiefling, wo sie wiederum die Leitung des neu eröffneten zweisprachigen Kindergartens des slowenischen Schulvereines übernahm und bis zur Pensionierung im Jahr 2017 erfolgreich führte. In dieser Zeit wurde sie Autorin zweier Fachbücher, die von der damaligen pädagogischen Fachvereinigung der zweisprachigen Lehrer herausgegeben wurden. 1996: Pojem, plešem, se igram (ein Handbuch für die Vorschulerziehung in Kindergärten) und 1999: Z igro se učimo ( Lern -und Gesellschaftsspiele für Kinder im Vorschulalter, in slowenischer Sprache).