Partizanska spominska obeležja na južnem Koroškem / Gedenkstätten für die Partisanen in Südkarnten

Zveza koroških partizanov in prijateljev protifašističnega odpora leta 2018 ne praznuje le svoje 70-letnice obstoja, temveč želi med drugim s posebno dvojezično publikacijo predstaviti svoje delovanje, predvsem mladim pa približati vedenje o zgodovinskih dogodkih: ta cilj namreč daje vodiču z naslovom „Otoki spomina – Gedenkinseln“ na pot Andrej Mohar, tajunik Zveze, ki je hkrati tudi odgovorni urednik in avtor številnih besedil te knjige.

Konkretno gre za več kot 50 grobišč, spominskih obeležij in spominskih plošč, ki so postavljeni tudi v spomin na vidne osebnosti upora na južnem Koroškem, hkrati pa tudi za „otoke spomina“, ki pričajo o grozotah in žrtvah nacionalsocializma. Podrobne podatke o lokalni zgodovini oziroma zgodovinsko ozadje teh „otokov spomina“ bo vodič posredoval z opisom dogodkov v posameznih krajih, z izvlečki biografij posameznih borcev in bork za svobodo, informacijski del pa popestril opis poti do posameznega spomenika oziroma do prizorišč spominskih pohodov, …

50 Grabstätten, Gedenkstätten und Gedenktafeln zeugen in Südkärnten als „Gedenkinseln“ von den Gräueln und Opfern des Nationalsozialismus. Der Reiseführer vollzieht detailliert ihre geschichtliche Bedeutung bzw. den historische Hintergrund dieser „Gedenkinseln“ mit der Beschreibung der Geschehnisse vor Ort, mit Biographien einzelner WiderstandskämpferInnen nach, der informelle Teil ist mit Bildern und Wegbeschreibungen aufgewertet.

Andrej Mohar, roj. 1957, je od leta 2014 tajnik Zveze koroških partizanov in prijateljev protifašističnega odpora, prej pa je bil 40 let novinar pri komunističnem dnevniku „Volkswille“, slovenskem tedniku „Slovenski vestnik“ ter pri Slovenskem sporedu ORF-Koroška. Poleg tega je poročal in dopisoval za radijske in televizijske postaje v Sloveniji in Italiji, pa tudi za razne revije in magacine tu in onstran meje. Leta 2017 je izšel njegov doslej zadnji zbornik „Ponosni na prednike/Stolz auf die Vorfahren“, ki je poklon spominu na vse nasilno pregnane in borke ter borce iz njegove domače občine Bilčovs.

Andrej Mohar, geb. 1957, ist seit 2014 Sekretär des Verbandes der Kärntner Partisanen und war vorher 40 Jahre lang als Journalist beim kommunistischen „Volkswille“, der slowenischen Wochenzeitung „Slovenski vestnik“ und beim Slowenischen Programm des ORF Kärnten tätig. Außerdem war er Mitarbeiter mehrerer Radio- und TV-Stationen in Slowenien und Italien, aber auch diverser Zeitschriften im In- und Ausland. Im Jahr 2017 erschien zuletzt sein zweisprachiger Sammelband „Stolz auf die Vorfahren/Ponosni na prednike“, eine Hommage an die Deportierten und WiderstandskämpferInnen aus der Gemeinde Ludmannsdorf/Bilčovs.