Avtor, rojen leta 1933 v Plaznici blizu Železne Kaple, je nacifašizem in njegovo udejanjenje doživel na lastni koži. Že kot prvošolec je spoznal, kaj pomeni prepoved slovenšcine. Travmaticni dogodek je fanta zaznamoval za celo življenje in ga kot zanesljivi kompas vodil skozi vojni cas do današnjih dni. Avtor svoja doživljanja opisuje brez vsakršne vznesenosti - v stilu zapisnikarja, ki beleži samo najnujnejše podatke, brez vsakršnega vrednotenja in natolcevanja. Knjiga je dragocen doprinos k spoznavanju vojnih travm, ki so jih doživljali koroški Slovenci, in ki so žal še tako malo raziskane.

Otrok med nacizmom

Spomini na vojna leta.
Prispevek h kolektivnemu spominu koroških Slovencev.

Franc Kukovica, rojen leta 1933 v Plaznici blizu Železne Kaple, do upokojitve ucitelj in ravnatelj Javne dvojezicne ljudske šole Žitara vas.