Ponovno srecanje z avtorjem spominov iz mladostnih partizanskih dni Graparji odstira zaveso izpred poznejših življenjskih desetletij Antona Haderlapa. Pricevanja v knjigi se zacnejo z vrnitvijo 13. maja 1945 domov v razdejano domaco kajžo v Lepeni, kjer si Anton, brat Zdravko in oce za silo uredijo svoje prvo skromno bivališce. Zakurijo štedilnik ter si z mlekom in krompirjem, ki ga jim dajo sosedje, potešijo svoj glad … Tako se zacne novo življenjsko obdobje mladega Antona Haderlapa, ki?se v svojih spominih ozira na domala sedem desetletij radosti, trpkih trenutkov, dela, uspehov in pehanja za uresnicevanje svojih življenjski sanj. Tonci, kakor ga vsi klicejo, zacne v domaci Železni Kapli tudi zavzeto sodelovati v prosvetnem društvu Zarja, kjer na odrskih deskah spozna svojo Vero. Porocita se in v zakonu se jima pozneje rodijo tri hcere. Z obnovitjo domacije ga delo doma v gozdu usmeri v poklic gozdarja, ki ga izpopolni s šolanjem ter z lovskim in šoferskim izpitom. Poklicna pot ga zaveje k posestniku grofu Goessu v Gradisch blizu Trga/Feldkirchna na Koroškem. Življenjsko zgodbo mu odslej zapolnita družina in delo, živahno dejaven je v kulturi, med lovci, izpod peresa Toncija za slovenski spored koroškega radia nastane 14 radijskih oddaj, med njimi osem v seriji Po lovcevih stezah, vmes pa vedno spet piše pesmi. Prva pesniška zbirka Toncija Haderlapa doživi celo predstavitev v Cankarjevem domu v Ljubljani, še posebej mocno pa leta 2007 odjeknejo njegovi Graparji.

Spomini na povojna leta