Koroški koledar 2019 začenjajo nekrolog Lubu Urbajsu, nagovor s pisateljskega srečanja na Obirskem, posvečenega ženskim ustvarjalkam na Koroškem, in slavnostni nagovor letošnjemu Kugyjevemu nagrajencu. Ženskim ustvarjalkam so namenjeni članki o pisateljici Ilki Vašte, zborniku o slovenski ženski literarni ustvarjalnosti na Tržaškem in publikaciji o prvem ženskem časopisu Slovenka ter o ženskih likih v literaturi Ivana Cankarja; pisatelju je posvečen tudi članek o evropskem simbolizmu. Med članki o jeziku in literaturi so prispevek o literarnem ustvarjanju v slovenskem Porabju, o slovenskem medijskem jeziku na Koroškem ter o poučevanju slovenščine na Gimnaziji Alpe-Jadran v Velikovcu in v Kanalski dolini. Sklop sklene članek o slovenskih kulturnih društvih na Hrvaškem.

Sledijo članki o pomembnejših obletnicah, 100-letnici koroškega plebiscita, 50-letnici študentskih demonstracij in 400-letnici smrti Hieronima Megiserja. Objavljamo še recenzijo Enciklopedije slovenske kulturne zgodovine na Koroškem in članek o prvi svetovni vojni.

Kot vsako leto objavljamo izvlečke govorov z letošnjih spominskih proslav in pregled slovenskega gledališkega dogajanja na Koroškem v sezoni 2017/18. Fotografije za naslovnico in koledarski del je posnel porabski Slovenec Károly Holecz.