Tudi v Koroškem koledarju 2016 bo del prispevkov namenjen pomembnim obletnicam zgodovinskih dogodkov – v letošnjem letu izstopa sedemdesetletnica konca druge svetovne vojne – in obletnicam delovanj nekaterih slovenskih kulturnih društev in ustanov. Prav tako bosta dva prispevka namenjena ženskam – Slovenkam, ki so na Koroškem manj znane. Drugi clanki bodo namenjeni obravnavi manjšinskih vprašanj, položaja slovenskega jezika, politicni situaciji v Sloveniji, zanimivostih o izseljenstvu in delovanju za koroške Slovence pomembnih ustanov.
Kot vsako leto doslej bo Andrej Leben prispeval pregled slovenskega gledališkega dogajanja na Koroškem v preteklem letu.