K pripravi clankov za objavo v knjižnem Koroškem koledarju 2013 je njegova urednica Irena Destovnik povabila avtorice in avtorje z obeh strani meje. Avtorice in avtorji iz Slovenije bodo pisali o pozabljenih ženskah, ki so si že pred drugo svetovno vojno prizadevale za enakopravnost med spoloma in bile pri tem del naprednega evropskega feministicnega gibanja; o pomembnih posameznicah, ki so v svojem casu prekoracevale ženskam pripisana pravila obnašanja; o razlicnem obravnavanju vojnih dogodkov na obmejnem pasu med Slovenijo in Italijo; o stikih koroških Slovencev s Slovenci iz Združenih držav Amerike in o delovanju nekaterih slovenskih kulturnih društev.
Clanki slovenskih koroških avtorjev bodo posveceni obletnici deportacije koroških Slovenk in Slovencev med drugo svetovno vojno, posebnostim južnokoroškega politicnega prostora, slovenskemu jeziku kot izobraževalnemu jeziku, obravnavanju narodnostnih manjšin po prvi svetovni vojni in nadgradnji raziskovanja slovenskih ledinskih imen na južnem Koroškem.
Za Koroški koledar 2013 bo Študijska knjižnica v Celovcu pripravila Koroško bibliografijo za leto 2011/12, objavili pa bomo tudi aktualni pregled slovenskega gledališkega dogajanja na Koroškem.