Tema knjižnega Koroškega koledarja Slovenske prosvetne zveze za leto 2006 so mladi koroški Slovenci. Avtorica in urednica Irena Destovnik ga je pripravila na podlagi pogovorov z dunajskimi, graškimi in ljubljanskimi študenti, z dijaki višjih šol na avstrijskem Koroškem, z mladimi clani raznih slovenskih kulturnih in politicnih organizacij ter z razlicnimi posamezniki, ki jih zanima dogajanje v svojem ožjem in širšem družbenem okolju, ter seveda s tistimi ustvarjalnimi posamezniki z glasbenega, gledališkega in s filmskega podrocja, ki so s svojim delom pritegnili najvec mladih.
Z razgovori z vsemi naštetimi nas Koroški koledar 2006 seznanja z današnjo socialno strukturo mlade generacije, z dejavnostmi, ki jih privlacijo, in z vsem, kar jih bolj ali manj odlocilno locuje od starejše generacije. Seznanja nas s prostori njihovega delovanja, z odnosom do ožjega in širšega prostora, z razmišljanjem o lastnem položaju ter o tem, kako razumejo tradicijo in ali jo vpletajo v sodoben nacin življenja.

Mladina in jezik

Jezik in kultura iz vidika mlade generacije koroških Slovencev.

Irena Destovnik, rojena 1954 v Ljubljani, etnologinja in sociologinja kulture, je samostojna ustvarjalka na podrocju kulture – kustosinja. Zadnje desetletje sodeluje s Slovensko prosvetno zvezo v Celovcu. Kot rezultate svojega raziskovalnega dela na avstrijskem Koroškem je postavila tri razstave. Napisala in uredila je številne knjižne publikacije. Za knjigo Moc šibkih – ženske v casu kmeckega gospodarjenja (Drava 2002) in druge raziskovalne dosežke na avstrijskem Koroškem je leta 2003 prejela Murkovo priznanje.