Tema knjižnega Koroškega koledarja Slovenske prosvetne zveze za leto 2005 je povezana z vstopom Slovenije v Evropsko unijo. Medtem ko je Koroški koledar za leto 2004 prinašal razmišljanja o novi vlogi Slovenije in Slovencev znotraj EU, se Koroški koledar za leto 2005 posveca izkljucno nekdanjemu obmejnemu prostoru med Avstrijo in Slovenijo. Kot pri vseh dosedanjih tematskih koledarjih se je njegova urednica Irena Destovnik pogovarjala s posamezniki in predstavniki ustanov, ki so že v preteklosti skrbeli za kontinuirano sodelovanje tako na kulturnem kot na drugih podrocjih, prav tako pa nas seznanja z aktualnimi projekti v okviru Interreg-a in drugih programov EU ter z nacrti obcin in drugih lokalnih dejavnikov v nekdanjem obmejnem prostoru glede boljšega povezovanja in sodelovanja.
Med sogovorniki so posamezniki in predstavniki javnih in zasebnih ustanov z obeh strani nekdanje državne meje.

Meje so padle - kaj nas povezuje?

Po vstopu Slovenije v EU: integracija nekdanjega obmejnega prostora

Irena Destovnik, rojena 1954 v Ljubljani, diplomirana etnologinja in sociologinja kulture, je samostojna ustvarjalka na podrocju kulture - kustosinja. Zadnje desetletje sodeluje s Slovensko prosvetno zvezo v Celovcu. Kot rezultate svojega raziskovalnega dela na avstrijskem Koroškem je postavila tri razstave: Ko bo cvetel lan (1996), Odstiranja (2000) in Moc šibkih (2002). Za knjigo Moc šibkih (Drava 2003) je dobila nagrado »Murkovo priznanje, državno priznanje RS«.