Knjiga Andreja Kokota je s podnaslovom »Otroška doživetja v pregnanstvu« prvic izšla leta 1996 in je bila že dolgo razprodana. Z novo izdajo v nespremenjeni obliki je spet dostopna. Andrej Kokot se vraca v cas, ko so ga šest let starega skupaj s starši odvlekli z domace kmetije in ga v živinskih vagonih poslali v Nemcijo. Ko se je družina po treh letih v treh prisilnih delovnih taborišcih 1945 vrnila domov, so hiša, hlev in kašca izropani. Družina šele leta 1953 dobi sporocilo o tem, da je bil prav tako pregnani starejši brat Jožek umorjen v koncentracijskem taborišcu Mauthausen.

Andrej Kokot, rojen 1936 v Zgornji vasi pri Kostanjah. Od 1942 do 1945 med družinami, ki so jih nacisti pregnali v Nemcijo. Od 1960 do 1980 pri Slovenski prosvetni zvezi v Celovcu, 1980–1991 kulturni urednik pri tedniku Slovenski vestnik. Piše liriko in prozo in prevaja iz slovenšcine in v slovenšcino.

Nova izdaja Kokotove knjige je izšla v spomin na aprilske dni pred 70 leti, ko so nacionalsocialisticni oblastniki pregnali skoraj 1000 koroških Slovencev z njihovih domov.

Otroška doživetja v pregnanstvu

Andrej Kokot, geb. 1936 in Oberdorf/Zgornja vas bei Köstendorf/Kostanje; slowenische Landwirtschaftsschule in Föderlach/Podravlje; 1960-1980 beim Slowenischen Kulturverband tätig; 1980-1990 Kulturredakteur beim Wochenblatt „Slovenski vestnik“; Kokot ist Lyriker, Kritiker und Übersetzer (aus dem Slowenischen und ins Slowenische)