Izbor pesmi iz vseh Polanškovih pesniških zbirk, v katero so vkljucene še ne objavljene pesmi Valentina Polanška (1928–1985). Z njimi pesnik posega v zgodovino in kriticno v sodobnost, v slovensko književnost vnaša novo pojmovanje domovinske poezije, ki se ni ustavilo na romanticnem konceptu naroda in narodnosti, temvec ga je prevrednotilo v smislu hrepenenjske usode Koroške. To ni poezija nekje na obrobju, ampak ima svojo pravico, da se s svojo izpovedno naravnanostjo vkljuci v celoto slovenske lirike.