Trojezicna pesmarica za otroke je nastala v sodelovanju med vzgojiteljicami in asistentkami vrtca »Sonce« v Celovcu in vrtca »Ringa raja« v Ledincah in je nov mozaicni kamencek samopomoci pri uresnicevanju jezikovno-pedagoškega modela v predšolski vzgoji. Za izbiro in ureditev sta odgovorni voditeljica vrtca »Sonce« Mili Hudl-Kuncic in asistentka za italjanski jezik v vrtcu »Ringaraja« v Ledincah, Ana Maria Guerra. Namenjena je otrokom, ki uživajo dvo- ali trojezicno predšolsko vzgojo, vzgojiteljicam v vrtcih, ki ta model posredujejo, in staršem, ki želijo nauceno še utrjevati. Vsebinsko sledi temam iz toka letnih casov in pokriva delo v vrtcu, izbiro jezikov pa je narekovala geografska lega Koroške na sticišcu treh velikih jezikovnih skupin. Posebnost pesmarice je ta, da pesmi nimajo dobesednega prevoda, pri izbiri smo se ozirale na znacilnosti posameznega jezika. Ob koncu vsake pesmi je dodan slovarcek. Pesmarica je primerna tudi za ljudskošolske otroke, za petje v družini in za otroške pevske zbore.

Eins-zwei-drei: Tausend Blumen blühen. Ein kleines Liederbuch – Uno-due-tre: Mille fiori fioriscono. Un piccolo canzionere