Milka Hartman, pesnica libuškega puela

Prispevki s simpozija februarja 2002 v Pliberku Ob 120-letnici rojstva Milke Hartman (11. 2. 1902 – 19. 6. 1997) – koroške pesnice, glasbene ustvarjalke in ljudske učiteljice na področju izobraževanja predvsem mlajših žensk – so Pavel Apovnik, Feliks J. Bister in Avguštin Malle v tem zvezku zbrali prispevke simpozija, ki je bil 23. februarja 2002...

Fremde Nähe: Schreiben als Suche nach Heimat / Varljiva bližina: Beseda išče domovino

Spätlese von Texten aus sieben Jahrzehnten / Izbor besedil iz sedmih desetletij „Varljiva bližina“ je avtobiografsko obarvana kulturna zgodovina koroških Slovencev, ki izhaja ob 80-letnici izjemnega kulturnega, političnega in pedagoškega delavca Reginalda Vospernika. „Fremde Nähe“ ist eine autobiographisch geprägte Kulturgeschichte der Kärntner Slowenen und erscheint anlässlich des 80-jährigen Jubiläums des renommierten Kulturschaffenden, Politikers und Pädagogen...