Rastje 12 · 2018

Slovenska beseda (na Koroškem) je od nekdaj iskala svojo pot preživetja skozi vse zgodovinske ujme in srečnejše čase in jo našla – tudi v književnem ustvarjanju, v zapisani, brani, recitirani in govorjeni besedi – od Brižinskih spomenikov in Celovškega rokopisa preko Dalmatinove Biblije in predromantika Urbana Jarnika, bukovnikov, kot sta bila Andrej Schuster Drabosnjak in...

Rastje 11 · 2017

Nova izdaja literarne revije RASTJE po vsebini in zasnovi sledi prejšnjim revijam. Jedro enajste revije so besedila 34 avtoric in avtorjev, ki so razporejena po literarnih zvrsteh v obliki pesniških, proznih, dramskih, esejističnih in umetniških pogledov. Objavljena so besedila, ki so nastajala na natečaju Pisana promlad 2017, objavljeni so tudi pogledi na literarna dela, ki...

Rastje 10 · 2016

Rastje je glasilo Društva slovenskih pisateljev v Avstriji in hkrati almanah sodobnega slovenskega literarnega utripa na Koroškem. Literarna revija vsebuje poezijo, pripovedništvo, dramatiko, eseje in razprave, spominske zapise in podobno. S tem nadaljuje tradicijo nekdanjega mladja. Rastje nudi tako začetnikom kot uveljavljenim pesnikom in pisateljem, mladim in zrelejšim ustvarjalkam in ustvarjalcem možnost literarnega nastopa v...