Milka Hartman, pesnica libuškega puela

Prispevki s simpozija februarja 2002 v Pliberku Ob 120-letnici rojstva Milke Hartman (11. 2. 1902 – 19. 6. 1997) – koroške pesnice, glasbene ustvarjalke in ljudske učiteljice na področju izobraževanja predvsem mlajših žensk – so Pavel Apovnik, Feliks J. Bister in Avguštin Malle v tem zvezku zbrali prispevke simpozija, ki je bil 23. februarja 2002...

Der „Anschluß“ und die Minderheiten in Österreich

Volks- und staatsfeindlich / Narodu in državi sovražni

Die Vertreibung der Kärntner Slowenen / Pregon koroških Slovencev

Janko Ogris

Widerstand gegen Faschismus und Nationalsozialismus im Alpen-Adria-Raum / Odpor proti fašizmu in nacizmu v alpsko-jadranskem prostoru

Die Kärntner Volksabstimmung 1920 / Koroški plebiscit leta 1920

Die Vertreibung der Kärntner Slowenen 1942 / Pregon koroških Slovencev 1942